KVALITA - ISO 9001

Certifikace systému managementu jakosti

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2015 pro činnost "Povrchová úprava kovů - chromování, zinkování, chemická pasivace hliníku".Politika jakosti

firmy

MZ-chrom, s.r.o.


Firma MZ-chrom, s.r.o. chce poskytovat kvalitní služby v oblasti povrchových úprav tak, aby očekávání zákazníků byla uspokojena v co nejvyšší míře. Z toho vyplývá koncepce systému řízení jakosti a základní strategické cíle:

Orientace na zákazníka

  • Vnímání kvality jako pochopení potřeb a požadavků zákazníka.
  • Věnování maximální pozornosti strategickým zákazníkům; náležitou péči věnovat i zákazníkům menším.
  • Získávání a udržování dobrého jména firmy, zvyšování důvěry zákazníka v kvalitu našich služeb.

Neustálý vývoj

  • Neustálé zlepšování systému managementu kvality a služeb, a to ve shodě nejen s potřebami zákazníka, ale také s legislativními požadavky, normami, specifikacemi a příslušnými předpisy.
  • Vytváření kladného hospodářského výsledku při zachování kvality a cenové konkurenceschopnosti produktů, přitom s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
  • Zlepšování procesů a využívání nových poznatků nejen v technologiích povrchových úprav.
  • Optimalizace pracovního prostředí a podmínek pro odvádění bezchybné a bezpečné práce a větší spokojenost zaměstnanců.

Vedení se zavazuje zajistit vytvoření potřebných zdrojů a podmínek k naplnění této Politiky kvality.
V Jilemnici 15.6.2021


Ing. Petr Zajíc

jednatel společnosti