PASIVACE HLINÍKU

Popis:

Na povrchu hliníkového obrobku nebo odlitku se chemickou reakcí vytvoří konverzní chromátová vrstva. Tento povrchový film je integrální součástí povrchu kovu. Je jen velmi tenký (obvykle cca 0,25 mikrometru) a je elektricky vodivý.

Použití:

Používá se jako konečná úprava nebo pod následné organické povlaky.

Konečná úprava se provádí pro zlepšení protikorozní odolnosti, přiměřeně napomáhá zlepšit otěruvzdornost a může sloužit také jako dekorativní úprava.

Často se používá pod organické povlaky. Většina organických systémů totiž přímo na hliník dobře nepřilne a je-li výrobek vystaven jakékoli deformaci, barva se sloupne. Stejně tak při poškrábání začne obnažený hliník korodovat, což následně způsobí další odloupávání.

Specifikace výrobku:

typicky hlavně drobnější díly, obrobky nebo odlitky do objemu cca 1 l; max. rozměr asi 400x400x300 mm

Specifikace úpravy:

Chromátový povlak ČSN EN 12487 - Al/C1.

Technologie:

Aby vznikla kvalitní pasivační vrstva, je třeba pro vlastní pasivaci povrch připravit. Každý výrobek tak prochází linkou, ve které jsou zařazeny tyto operace (vynechány oplachy): odmaštění -> alkalické moření -> kyselá aktivace povrchu -> pasivace (chromátování).

Galerie:

Hliníkové odlitky. Nalevo neupravený díl, uprostřed po pasivaci v chromátové lázni, napravo bezbarvá pasivace bez šestimocného chromu.
Renovace tělesa spojky. Pískování a následně úprava v lince zakončená chemickou pasivací (chromátováním).